• +420 777 193 775
  • Non-stop dispečink

Výkopy pro inženýrské sítě

  • Výkopy pro vodovod, kanalizaci, plynovod, elektro
  • Výkopy šachet, jímek
  • Dodávka zásypových materiálů, hutnění

Příprava staveb rodin. domů

  • Základy a základové pasy rodinných domů
  • Příprava území, sejmutí ornice, drenáže
  • Odvoz a likvidace výkopku

Výkopy bazénů, úpravy terénu

  • Terénní úpravy rovinatých i svažitých zahrad
  • Výkopy bazénů, jezírek
  • Přesuny zeminy a jiných materiálů

Zemní práce menších objemů - veškeré výkopy pro stavbu rodinných domů, základy, připojení na inženýrské sítě, drenáže, šachty, jímky. Provádíme úpravy terénu, sejmutí ornice, svahování, přesuny zeminy vč. odvozu a likvidace nebo dodání materiálů, hloubení jam pro nazény, jezírka.

Technické vybavení

Minibagr Caterpillar 303.5D CR

Minibagr Caterpillar 303.5D CR je díky svým rozměrům vhodný pro práci na omezeném prostoru, zároveň je dostatečně výkoný a efektivní. Zastane veškeré zemní práce pro stavbu rodinných domů, inženýrských sítí, výkop jam, terénní úpravy pozemků, manipulace s materiálem. Může být osazen různými typy lžic, hydraulickým kladivem či jinými nástroji.

Hmotnost 3,6 t
Nosnost: 1 t
Objem lžíce: 0,05 - 0,2 m3
Dosah: 3,2/5,4 m
Cena: 650,- Kč/hod.
Doprava 25,- Kč/km

Minibagr Caterpillar 305.5E CR

Minibagr Caterpillar 305.5E CR je kompaktní stroj menších rozměrů s gumovými pásy, pro základy rodinných domů, přípojky inženýrských sítí, výkopy, bazény, nakládku, úpravy zahrad, ale i menší bourání, pikování kladivem.

Hmotnost: 5,4 t
Nosnost: 1,4 t
Objem lžíce: 0,06 - 0,3 m3
Dosah: 3,9 / 6,2 m
Cena: 700,- / hod.
Doprava: 25,- / km

Příklady realizovaných prací

Kontaktujte nás

Neváhejte se na nás obrátit pro zjištění jakýkoliv informací.

Příloha: