• +420 777 193 775
  • Non-stop dispečink

Výkopy, přípojky, rodinné domy

Hloubení základů pro rodinné domy, inženýrské sítě, základy menších staveb, jímky, bazény, menší úpravy terénu.

Stavební jámy a kanalizace

Velkoobjemové výkopy, přesuny výkopků a jiných materiálů, kanalizace, skrývky, příprava území, modelace terénu a další související činnosti.

Odvoz a uložení

Doprava a ekologická likvidace materiálů vč. nakládky, recyklace, deponie, distribuce od kontejnerových vozů po soupravy sklápěcích vozidel.

O naší společnosti

Díky technickému vybavení, kterým naše společnost disponuje, jsme schopni pokrýt prakticky kompletní škálu zemních prací od nejmenší jámy po velké stavební projekty. Dostatečně dimenzovaný vlastní autopark a deponie materiálu naši činnost vhodně doplňují. Své aktivity soustředíme hlavně na Prahu a okolí, ale lze se dohodnout na spolupráci po celé České republice.

Navštivte také další naše webové stránky: